جدول باکس آفیس هفته

آخرین وضعیت باکس آفیس آمریکا بصورت لحظه ای

عنوانامتیاز IMDBتعداد آراژانرفروش آخر هفتهفروش کلی
1 Tenet 7.9 98002 رای 6.7 میلیون 29.5 میلیون
2 The New Mutants 5.6 9251 رای 2.1 میلیون 15.3 میلیون
3 "The South Bank Show" Peter Brook 0 0 رای 1.5 میلیون 13.8 میلیون
4 The Broken Hearts Gallery 6.6 325 رای 1.1 میلیون 1.1 میلیون
5 Bill & Ted Face the Music 6.3 14911 رای 0.3 میلیون 2.7 میلیون
6 Words on Bathroom Walls 6.7 314 رای 0.2 میلیون 1.9 میلیون
7 The SpongeBob Movie: Sponge on the Run 6.3 384 رای 0.2 میلیون 4.0 میلیون
8 The Personal History of David Copperfield 6.4 7526 رای 0.2 میلیون 1.4 میلیون
9 Train to Busan 2 5.5 10003 رای 0.1 میلیون 0.9 میلیون
10 Cut Throat City 4.4 187 رای 0.0 میلیون 0.7 میلیون